Soulad s GDPR
GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 – ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.
Společnost proHR leaders s.r.o., která je tvůrcem unikátního systému pro hodnocení zaměstnanců podle kompetenčních modelů, pozorovatelných chování a KPI si však plně uvědomovala, že zavedení výše jmenovaného nařízení do praxe může řadě společnosti především v oblasti HR přinést řadu problémů.
Proto již od prvního okamžiku, kdy byl text nařízení zveřejněn jsme se rozhodli, že nebudeme pasivně čekat na výsledky jeho implementace do českého právního řádu. Na základě spolupráce s odborníky  a výkladu textu nařízení, především však bodů týkajících se ochrany dat a jejich zpracování, jsme posoudili jeho vliv na náš produkt proHR – profesionální hodnocení zákazníků.
Na základě tohoto posouzení jsme následně upravili způsob pořízení a následné zpracování všech dat dle požadavků tohoto nařízení.
Základní premisou ochrany osobních dat podle nařízení GDPR je pseudonymizace pořizovaných dat týkajících se konkrétních osob.
Na základě takto definovaných základních pojmů jsme naši aplikace plně ztotožnili s výše uvedeným Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679. Veškeré konkrétní údaje týkající se hodnocených osob jsou striktně pseudonymizovány a odděleny softwarově od jména hodnocené osoby.