Verze proHR 2.0. přináší řadu vylepšení ve všech modulech a já Vás s nimi budu postupně seznamovat.

Základním modulem všech verzí proHR je modul Cíle. V něm také došlo v nové verzi k nejvíce změnám. Reagovali jsme tak na připomínky a návrhy našich zákazníků, konzultantů i osob z praxe, kteří nám je poskytli. Tímto bychom jim chtěli všem velmi poděkovat.

  1. Už při prvním pohledu vidíte, že došlo k celkové grafické úpravě celé aplikace směrem k moderním trendům v kombinaci s vylepšením zobrazování informací o jednotlivých Cílech. Probíhající cíle jsou zobrazeny šedě a Cíle čekající na schválení (o tom vzápětí) oranžově.
  2. Je zřejmé, že k velké změně došlo také ve struktuře Cílů. Každý zadaný cíl je nyní možné doplnit už při zadání o tzv.MILNÍKY čili postupné plnění Cíle nebo jeho rozdělení do etap. Po každý milník je možné nastavit samostatný datum splnění.
  3. Každý Cíl (úkol) je nyní možné doplnit o libovolně dlouhou Poznámku, která jej specifikuje.
  4. Při zadání Cíle je možné nastavit každému Cíli je VÁHU – DŮLEŽITOST.
  5. Každý Cíl – úkol lze přiřadit jednomu nebo více osobám zároveň.
  6. Každý Cíl, který obdržíte od svého nadřízeného můžete dále delegovat na libovolný počet svých podřízených.
  7. V nové verzi proHR si můžete zadávat sami své osobní Cíle. Jedinou podmínkou je, že tento cíl musí vycházet z Cíle – úkolu, který Vám byl zadán. Dáváme tak prostor osobní aktivitě jednotlivých zaměstnanců. Každý takto zadaný Cíl musí schválit nadřízený pracovník. Osobní Cíl vidíte pouze Vy a Váš nadřízený!

Napadají Vás další vylepšení? Napište nám.


%d blogerům se to líbí: