Jak poznáte dobrý software pro hodnocení zaměstnanců?

Během posledních několika let se rapidně zvýšil požadavek na efektivní a profesionální hodnocení zaměstnanců téměř ve všech oborech. Vznikají proto softwarové produkty, které mají tuto vzrůstající poptávku pokrýt. Jak ale poznáte, že systém pro hodnocení zaměstnanců,...

Hodnocení zaměstnanců ničím nenahradíte 

Postupně většina firem v ČR přešla na formalizované hodnocení zaměstnanců a jakž takž je dodržuje. Jak tak chodím poradensky po firmách, všímám si, že systém hodnocení bývá často příliš složitý, lidé mu nerozumí, hodnotitelé se hodnocení vyhýbají, odkládají na později...

5 největších mýtů ze současného světa HR 

Pojem HR je v dnešní době velmi často skloňován. I přesto ale existuje spousta mylných představ o této oblasti, které stojí mezi firmou a úspěchem.Pojďme si ty nejdůležitější z nich uvést na pravou míru a podívat se na ně trochu z jiného úhlu. MÝTUS 1: Teambuilding...

LinkedIn má v ČR více uživatelů než Instagram

Někdo může mít pocit, že v České republice je LinkedIn stále ještě opomíjenou a méněcennou sociální sítí. Aktuální data však hovoří jinak – LinkedIn má jen mezi českými uživateli téměř 1,2milionovou komunitu. Zmapování situace se zhostila společnost Recruitment...

Zásady pravidelného hodnocení zaměstnanců – díl 2.

Základní struktura hodnocení Hodnotící rozhovor i příprava na něj (ze strany manažera i hodnoceného zaměstnance) by se měly zaměřovat načtyři základní oblasti. Tvoří je hodnocení osobních cílů (pracovních výsledků zaměstnance v hlavních oblastech působnosti a osobních...

Zásady pravidelného hodnocení zaměstnanců – díl 1.

Pravidelné hodnocení zaměstnanců plní řadu důležitých úkolů. Slouží ke zhodnocení osobních cílů za uplynulé období a stanovení cílů nových, určení hlavních rozvojových potřeb zaměstnanců, podpoře jejich motivace, identifikaci talentů, stanovení osobních kariérových...

Zpětná vazba upřímně a beze strachu 

Zpětná vazba je často vnímána jako něco, co vzbuzuje obavy na obou stranách. Během mé 15leté manažerské praxe v korporaci jsem se s tímto postojem setkávala u kolegů, nadřízených i podřízených. Povinné roční hodnocení podřízených mělo pak punc formality, která byla...

Nová aplikace TESTY v proHR

Od 14.2.2017 máte možnost díky nové aplikaci TESTY získat od svých zaměstnanců informace o jejich názorech a znalostech v požadovaných oblastech. 1. Znalostní testy – umožňují zadat libovolné skupině zaměstnanců test, který prověří jejich znalosti v požadované...

Veletrh pracovních příležitostí hostila Ostrava

Pracovně prezentační veletrh JOBfest, který dává příležitost prezentovat se a současně nabízí setkání široké veřejnosti se zástupci zajímavých zaměstnavatelů v Moravskoslezském regionu, se konal v pátek 10. února od 10 do 18 hodin v ostravském Avion parku. Skvělou a...

Otestujte své zaměstnance!

Personalisté či manažeři se už při přijímacích pohovorech nemusí spoléhat jen na vlastní úsudek a intuici. Ryze subjektivní soudy o druhých jsou totiž často klamné. Lze proto využít řady prostředků, které pomohou z desítek či stovek kandidátů vybrat toho...