Zajímavosti ze světa HR.

Nová aplikace TESTY v proHR

Od 14.2.2017 máte možnost díky nové aplikaci TESTY získat od svých zaměstnanců informace o jejich názorech a znalostech v požadovaných oblastech. 1. Znalostní testy - umožňují zadat libovolné skupině zaměstnanců test, který prověří jejich znalosti v požadované...

číst více

Veletrh pracovních příležitostí hostila Ostrava

Pracovně prezentační veletrh JOBfest, který dává příležitost prezentovat se a současně nabízí setkání široké veřejnosti se zástupci zajímavých zaměstnavatelů v Moravskoslezském regionu, se konal v pátek 10. února od 10 do 18 hodin v ostravském Avion parku. [gallery...

číst více

Otestujte své zaměstnance!

Personalisté či manažeři se už při přijímacích pohovorech nemusí spoléhat jen na vlastní úsudek a intuici. Ryze subjektivní soudy o druhých jsou totiž často klamné. Lze proto využít řady prostředků, které pomohou z desítek či stovek kandidátů vybrat toho...

číst více

Trh práce 2017: Zásadní bude loajalita | HR News

V roce 2017 se český pracovní trh dostane na pomyslné dno. Nezaměstnanost sice již nebude klesat tak rychle jako v roce 2016, ale na trhu již nebudou prakticky žádní volní lidé. Trh totiž dosáhne tzv. přirozené nezaměstnanosti, která se pohybuje kolem 4 %. Pokud...

číst více

Jak rozpohybovat stagnující výsledky pracovního týmu?

Tým stagnuje, produkce vázne a už nevíme, jak své zaměstnance rozpohybovat. Uděláme team building! Někdy se u svých klientů setkávám s tím, že nějaký zaměstnanec, oddělení či dokonce jejich celá společnost dlouhodobě nefunguje tak, jak by chtěli. Firma stagnuje, nikam...

číst více

Přednáška o proHR na UPOL

Dne 9.11.2016 jsme měli tu čest předvést proHR budoucím odborníkům v oblasti HR, kteří studují na Palackého univerzitě v Olomouci. Po potřeby výuky jsme jim zdarma poskytli plnohodnotnou verzi proHR, na které si mohou vyzkoušet své teoretické znalosti v praxi....

číst více

proHR se stává inspirací …

Je pro nás zadostiučiněním a zároveň i tou nejlepší referencí, že významná zlínská společnost TREXIMA se při vývoje jejich nového produktu prakticky denně inspiruje našim produktem proHR. Ale přátelé..... Stále platí naše nabídka, na spolupráci. Není třeba hledat na...

číst více

360° hodnocení

Poměrně novým a v poslední době módním přístupem je třistašedesátistupňová zpětná vazba, někdy nazývaná třistašedesátistupňové vícekriteriální hodnocení výkonnosti a vícezdrojové hodnocení. Začaly ji používat společnosti jako Westinghouse, US West, The Walt Disney...

číst více

Sebehodnocení zaměstnance

Účelem sebehodnocení je zamyšlení se nad svou prací a svým výkonem, vytvoření podkladů pro pracovní hodnocení a srovnání rozdílů v hodnocení nadřízeného a podřízeného. Navíc v procesu sebehodnocení si zaměstnanec může uvědomit některá fakta ohledně své práce a své...

číst více

Cíle – konečný stav, kterého má být dosaženo.

Pracovní cíle se týkají výsledku, kterého má být dosaženo ať už jedincem nebo týmem či podnikem. Na úrovni jedince se cíle vztahují na hlavní činnosti a hlavní ukazatele úspěšnosti v nich. Jedná se jak o individuální cíle daného pracovníka,...

číst více

Kompetenční modely

– nejvíce používaná metoda hodnocení zaměstnanců. 95 % personalistů z firem, které využívají kompetenční model jako komplexní systém řízení HR, by tento koncept doporučilo i jiným firmám v jejich oboru. V dnešní době se stále častěji ukazuje, že nezáleží na tom, co...

číst více

Cíle – spousta vylepšení ve verzi 2.0.

Verze proHR 2.0. přináší řadu vylepšení ve všech modulech a já Vás s nimi budu postupně seznamovat. Základním modulem všech verzí proHR je modul Cíle. V něm také došlo v nové verzi k nejvíce změnám. Reagovali jsme tak na připomínky a návrhy našich zákazníků,...

číst více