Zajímavosti ze světa HR.

Hodnocení zaměstnanců je dar. Umíme ho skutečně využít?

Leden – období ročního hodnocení zaměstnanců. Skvělý nástroj, který „nastavuje“ HR, je v mnoha případech vnímán spíš jako nutné zlo, a to zejména v nižších úrovních managementu. Důvodem je často jeho chápání hodnocení jako další a nadbytečné administrativy. Proč se...

číst více

Jak najít zaměstnance do online marketingové společnosti?

Podle dostupných údajů Českého statistického úřadu nezaměstnanost neustále klesá. V závěru listopadu spadla na 3,5 %. Trh práce je tak téměř vyčerpaný. Lidí bez práce je tak nejméně za posledních dvacet let. Firmy nové pracovníky potřebují a snaží se je najít i udržet...

číst více

České firmy mají největší strach z nedostatku pracovníků

Za největší riziko pro své podnikání pokládají české firmy nedostatek pracovních sil. Následuje růst administrativní zátěže a nečestné chování zaměstnance. Za největší riziko pro své podnikání pokládají české firmy nedostatek pracovních sil. Následuje růst...

číst více

Jak poznáte dobrý software pro hodnocení zaměstnanců?

Během posledních několika let se rapidně zvýšil požadavek na efektivní a profesionální hodnocení zaměstnanců téměř ve všech oborech. Vznikají proto softwarové produkty, které mají tuto vzrůstající poptávku pokrýt. Jak ale poznáte, že systém pro hodnocení zaměstnanců,...

číst více

Hodnocení zaměstnanců ničím nenahradíte 

Postupně většina firem v ČR přešla na formalizované hodnocení zaměstnanců a jakž takž je dodržuje. Jak tak chodím poradensky po firmách, všímám si, že systém hodnocení bývá často příliš složitý, lidé mu nerozumí, hodnotitelé se hodnocení vyhýbají, odkládají na později...

číst více

5 největších mýtů ze současného světa HR 

Pojem HR je v dnešní době velmi často skloňován. I přesto ale existuje spousta mylných představ o této oblasti, které stojí mezi firmou a úspěchem.Pojďme si ty nejdůležitější z nich uvést na pravou míru a podívat se na ně trochu z jiného úhlu. MÝTUS 1: Teambuilding...

číst více

Šetřete na ochránce osobních údajů. Budete ho potřebovat.

Nové zaměstnance abys pohledal. S pověřenci pro ochranu osobních údajů to bude ještě horší. Specialistů pro tuto činnost je málo. Obecné nařízení GDPR, které začne platit od příštího roku, zavádí ve firmách novou pozici. Pověřence pro ochranu osobních údajů bude muset...

číst více

LinkedIn má v ČR více uživatelů než Instagram

Někdo může mít pocit, že v České republice je LinkedIn stále ještě opomíjenou a méněcennou sociální sítí. Aktuální data však hovoří jinak – LinkedIn má jen mezi českými uživateli téměř 1,2milionovou komunitu. Zmapování situace se zhostila společnost Recruitment...

číst více

Zásady pravidelného hodnocení zaměstnanců – díl 3.

Hodnocení pracovního chování zaměstnance Hodnocení pracovního chování zaměstnance zahrnuje zpravidla několik hodnotících kritérií majících kvalitativní charakter. Pro efektivitu hodnocení je důležité, aby se kritéria hodnocení pracovního chování zaměřovala na...

číst více

Zásady pravidelného hodnocení zaměstnanců – díl 2.

Základní struktura hodnocení Hodnotící rozhovor i příprava na něj (ze strany manažera i hodnoceného zaměstnance) by se měly zaměřovat načtyři základní oblasti. Tvoří je hodnocení osobních cílů (pracovních výsledků zaměstnance v hlavních oblastech působnosti a osobních...

číst více

Zásady pravidelného hodnocení zaměstnanců – díl 1.

Pravidelné hodnocení zaměstnanců plní řadu důležitých úkolů. Slouží ke zhodnocení osobních cílů za uplynulé období a stanovení cílů nových, určení hlavních rozvojových potřeb zaměstnanců, podpoře jejich motivace, identifikaci talentů, stanovení osobních kariérových...

číst více

Zpětná vazba upřímně a beze strachu 

Zpětná vazba je často vnímána jako něco, co vzbuzuje obavy na obou stranách. Během mé 15leté manažerské praxe v korporaci jsem se s tímto postojem setkávala u kolegů, nadřízených i podřízených. Povinné roční hodnocení podřízených mělo pak punc formality, která byla...

číst více