+420 910 801 885 prohr@prohr.one
profesionální hodnocení zaměstnanců Demo verze proHRCenová kalkulace proHR

ProHR je unikátní český softwarový produkt, který Vám pomůže nejen efektivně hodnotit své zaměstnance, ale především najít jejich skryté rezervy, motivovat je a optimalizovat náklady na edukaci, vzdělávání a školení.

ProHR Vám nabízí možnost jednoduše úkolovat, řídit a hodnotit Vaše podřízené.

Systém proHR je určen malým firmám i velkým korporacím, subjektům finančního trhu, bankám a pojišťovnám, ale také obchodním firmám. Stejně tak je určen organizacím státní a veřejné správy.

Díky proHR můžete online pozorovat jak se mění a vyvíjí Váš tým podřízených.

Pět modulů proHR, pět cest k výkonnosti

Hodnocení podle kompetencí

Pomocí hodnocení podle Kompetenčních modelů a pozorovatelného chování zjistíte zda Vaši podřízení rostou nebo stagnují. U každého plánovaného hodnocení můžete nastavit podmínku sebehodnocení zaměstnance.

Již při zadávání struktury Vašeho týmu do proHR můžete přiřadit jednotlivým zaměstnancům kompetenční modely (KM) odpovídající jejich pracovnímu zařazení.

Z takto zadaných KM pak logicky vyplývá také jejich hodnocení. Systém proHR umožňuje hodnotit plnění kompetencí v rámci zadaného KM vícestupňovou stupnicí, jejíž rozpětí si sami zvolíte.

Rozvojové plány

Nastavením a definicí Rozvojových plánů vztahujících se k jednotlivým kompetenčním modelům se již nikdy nemusíte bát, že Vám unikne povinné vzdělávání Vašich podřízených a zároveň se Vám zcela automaticky zobrazují zaměstnanci, kteří určitou rozvojovou aktivitu nutně potřebují.

h

Testy, ankety, referenda

Modul Testy Vám umožní vytvořit testy, pomocí kterých zjistíte odborné i obecné znalosti svých podřízených. Test je možné zpracovat na libovolné téma a může mít libovolný počet otázek.

Nastavit také můžete minimální počet správných odpovědí a počet opakování testu než testovaná osoba tohoto počtu dosáhne. Testy je možné přiřadit jednotlivcům i celým kolektivů.

Samozřejmostí je možnost nastavení data, kdy se test zkoušené osobě zobrazí a dobu jeho zobrazení ve dnech.

h

Hodnocení 360

Tento způsob hodnocení, kdy podřízení pracovníci hodnotí také své přímé nadřízené přináší vrcholovým manažerům  dokonalý přehled o způsobů řízení kolektivu a následnou zpětnou vazbu vznikající mezi podřízenými pracovníky a jejich vedením.

Jeho využitím získáte unikátní informace o tom jak vaši přímí podřízení vedoucí pracovníci své kolektivy řídí z pohledu jejich podřízených.

ProHR obsahuje zcela unikátní možnost anonymizace celého procesu hodnocení 360, která je absolutní a nepřipouští žádné pochyby o objektivitě hodnocení.

KPI/Cíle

Zadáním konkrétních cílů jednotlivým členům Vašeho kolektivu získáváte nástroj, který Vám pomůže hodnotit a sledovat jejich aktivitu a celkový přístup k plnění zadaných úkolů. Modul Vám umožňuje zadávat cíle dlouhodobého i krátkodobého charakteru, sledovat jejich postupné plnění a v konečném hodnocení za určený časový úsek tak získat přehled iniciativy jednotlivých členů Vašeho týmu.

Cíle zadané konkrétním osobám lze “delegovat” tzn., že Váš podřízený může jemu zadaný cíl – úkol přenést celý nebo částečně na své podřízené.

910 801 885

volejte kdykoli

Vyberte si i Vy způsob jakým budete proHR používat.

proHR on-premise

Systém proHR je nainstalován na Vašem firemním serveru.

Požadované technické podmínky instalace.

 • Minimální HW požadavky: CPU 2x jádro, RAM 4 GB, HDD 50 GB
 • SW požadavky: OS Debian 7.x (minimální instalace +SSH)

Pro konfiguraci a servisní přístup je nutné poskytnout SSH přístup a přístup do VPN. V případě externího šifrovaného zálohování je nutno nakonfigurovat firewall pro průchod SSH tunelu na konkrétní IP adresu.

proHR cloud

ProHR může být umístěn na našich serverech a najdete jej na adrese: zákazník.prohrcloud.com.

Co potřebujeme od zákazníka?

 • organizační schéma Vaší firmy nebo organizace  včetně názvu funkcí
 • jména všech osob, která jsou součástí organizačního schématu

Vaši strukturu vytvoříme a v instalačním protokolu Vám zašleme všechny přístupové údaje k jednotlivým pozicím Vaší struktury. Tyto údaje si můžete samozřejmě kdykoli změnit a přizpůsobit.  Instalační protokol s přístupovými údaji Vám zašleme emailem ve formátu PDF.

proHR lease

Pro ty z Vás, kteří potřebují hodnotit své zaměstnance pouze jednou za rok nebo v dlouhodobých intervalech jsme připravili speciální službu proHRlease.

V podstatě se jedná o cloudové řešení s tím rozdílem, že za proHR platíte pouze v období, kdy jej používáte.

Vaše data jsou však stále archivována a až do dalšího hodnocení platíte pouze měsíční udržovací poplatek.

910 801 885

volejte kdykoli

Stanovení klientské ceny.

Samotný výpočet ceny proHR je závislý především na tom, zda zvolíte řešení ON-PREMISE (umístění na serverech klienta) nebo řešení CLOUDOVÉ.

Základní informací pro stanovení konečné ceny je pak počet instalací, nebol-li počet uživatelských účtů v systému proHR. K takto stanovené základní ceně jsou pak dopočítány doplňkové služby, které si zákazník v souvislosti s instalací bude přát. Stanovení výsledné ceny, kterou tak zaplatíte je pouze ve Vašich rukou.

Pro Vaši představu uvádíme, že cena hodnocení jednoho zaměstnance za měsíc je nižší než cena zaměstnanecké stravenky!

Doplňkové služby.

Ceny doplňkových služeb jsou stanovovány dohodou v závislosti na rozsahu prací.

 • Grafické úpravy, implementace loga zákazníka do celé aplikace.
 • Uživatelské úpravy aplikace proHR.
 • „Zmrazení“ dat v období mezi hodnoceními.
 • Import datového souboru uživatelů.
 • Manuální vložení dat zákazníka.
 • Vložení kompetenčních modelů zákazníka.
 • Školení uživatelů. *

* v rozsahu 4 hodin včetně názorného předvedení vkládání hodnocení, KPI, testů

Součástí dodávky systému proHR je:

 • Vyškolení správce systému jako součást jeho instalace.
 • Školení 10 uživatelů – hodnotitelů – v rozsahu 4 hodin u zákazníka.
 • Seminář na téma “Konkrétní užití systému proHR v rámci adaptačního procesu zaměstnance” jako součást školení uživatelů – v rozsahu 2 hodin.
Vyplňte, prosím, formulář a odešlete jej.

S námi budete v dobré společnosti.

SODEXO věnuje maximální péči vyhodnocování chování svých zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům, ale také vztahů v zaměstnaneckém kolektivu. Právě v této oblasti využíváme proHR. Od začátku je naše spolupráce postavena na vzájemně výhodném předávání zkušeností a poznatků z praxe, které společnost proHR leaders s.r.o. zapracovala do proHR. V současné době hodnotíme v proHR více než stovku našich zaměstnanců z klíčových segmentů služeb poskytovaných společností SODEXO.

Jan Tlustoš – SODEXO

proHR leaders s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5

Email: prohr@prohr.one

INFO: +420 910 801 885

OBCHOD: +420 607 888 494