Profesionální a přehledné hodnocení zaměstnanců. profesionální a přehledné hodnocení zaměstnanců

 

proHR je unikátní český softwarový produkt, který Vám pomůže nejen

efektivně hodnotit své zaměstnance, ale především najít jejich skryté

rezervy a zároveň optimalizovat náklady na edukaci, vzdělávání a školení.

 

proHR je určeno stejně tak malým firmám jako korporacím, subjektům

finančního trhu i obchodním sítím, ale také státní a veřejné správě.

 

Otestovat ZDARMAPrezentace proHR
Jak dál …
Děkujeme Vám za Váš zájem o proHR.

Další informace.

proHR – parametry pro hodnocení zaměstnanců

jako jediný produkt na trhu dokáže hodnotit a sledovat Váš kolektiv podle třech samostatných hodnotících parametrů.

 • CÍLE
 • KOMPETENČNÍ MODELY
 • ROZVOJOVÉ PLÁNY

k nim je možné kdykoli přidat další dva speciální parametry:

 • SEBEHODNOCENÍ JEDNOTLIVCE
 • HODNOCENÍ 360

%

Cíle a úkoly

Modul CÍLE Vám umožní naplánovat pro své zaměstnance krátkodobé i dlouhodobé cíle a úkoly. Přehled jejich plnění máte neustále k dispozici, stejně jako ten, kdo je má plnit.

Stejně jako jednotlivým zaměstnancům, je možné stanovit cíle (úkoly) také pro celý kolektiv.

Zcela novou možností, kterou nabízí nová verze proHR je možnost, aby si svůj cíl naplánoval sám zaměstnanec a předložil jej tak ke schválení svému nadřízenému. Osobní iniciativa zaměstnanců tak dostává zcela nový rozměr v jeho hodnocení a navíc je celý tento proces viditelný pouze zaměstnanci a jeho nadřízenému.

%

Kompetenční modely

Modul KOMPETENČNÍ MODELY patři k nežádanějším a nejpoužívanějším mezi našimi zákazníky. Bez kompetencí si dnes vůbec nelze představit efektivní řízení jakékoli společnosti.

Jen manažer a jeho podřízený, kteří ví co mají a také musí dělat dokáží plnit své úkoly na 100%.

V současné době Vám můžeme nabídnout více než 50 kompetenčních modelů v oblastech: výroba, administrativa a správa, obchod. ProHR samozřejmě umožňuje vložit do organizační struktury i Vaše kompetenční modely. Navíc Vám nabízíme ve spolupráci s našimi externími poradci zpracování kompetenčních modelů podle Vašich potřeb.

%

Rozvojové plány

Díky modulu ROZVOJOVÉ PLÁNY můžete efektivně a hospodárně řídit proces vzdělávání sledovaných osob. Nastavením potřebných rozvojových aktivit, školení a pravidelného vzdělávání, budete vždy včas upozorněni na okamžik, kdy je potřebné tyto služby zabezpečit a pro které zaměstnance.

PŘÍKLAD Z PRAXE: modul rozvojové plány výrazně zjednodušil zdravotnickým zařízením sledování atestací lékařů.

Kompetenční modely – nejvíce používaná metoda hodnocení zaměstnanců.
95 % personalistů z firem, které využívají kompetenční model jako komplexní systém řízení HR, by tento koncept doporučilo i jiným firmám v jejich oboru.

V dnešní době se stále častěji ukazuje, že nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale to co zná a umí. Ideální zaměstnanec je optimální kombinací znalostí, dovedností a „správného chování“.

 •   Jak ale rozpoznat a popsat potřebné požadavky na výkon jednotlivých pracovních pozic?
 •   A jak na ně vybrat správné lidi?
 •   Kdo má být povýšen a kdo dosáhl hranice svých možností?

Na tyto otázky odpovídají kompetenční modely.

V našem pojetí kompetence vyjadřují souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, jež se pro danou pozici jeví jako nejvhodnější. Jednotlivé požadavky na pracovníky jsou v modelu definovány prostřednictvím tzv. kompetencí.

Co Vám dá zavedení kompetenčních modelů?
 • komplexní přístup k řízení lidských zdrojů založený na kompetencích
 • zefektivnění výkonu manažerů a personalistů v procesech výběru, hodnocení a rozvoje zaměstnanců
 • konec plýtvání financí za nevhodně přijaté pracovníky
 • zrychlení adaptace zaměstnanců
 • účinný nástroj pro hodnocení zaměstnanců
 • přímý dopad na výkon zaměstnance ve formě zvýšení jeho produktivity práce
 • poskytnutí validních informací o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnanec osvojil potřebné znalosti a dovednosti
 • úspora výdajů za vzdělávání na něco, co firma nepotřebuje pro svůj úspěch
 • nepostradatelný pomocník při plánování kariéry klíčových zaměstnanců
Modulová koncepce proHR = platíte vždy jen to co užíváte.
varianta LITE
 • modul CÍLE – ÚKOLY
 • neomezený počet instalací
 • 72,- Kč/měsíčně x PZ
 • PZ = počet zaměstnanců

Základní varianta aplikace proHR – LITE Vám umožní efektivně, přehledné, ale hlavně ONLINE zadávat a kontrolovat plnění CÍLŮ-ÚKOLŮ Vašeho kolektivu.

Může jít o cíle krátkodobé, střednědobé, ale i dlouhodobé. Varianta LITE zvládá všechny varianty. Získáte tak dokonalý přehled o plnění cílů – úkolů celého Vašeho kolektivu.

Nová verze produktu proHR umožňuje, aby si Vaši zaměstnanci cíle a úkoly také kladli sami! Tato funkce je zcela unikátní a nenajdete ji v žádném jiném podobném systému.

Co to znamená pro Vás?

Jen to, že zjistíte zda Vaši zaměstnanci jsou jen stroje plnící Vámi zadané úkoly nebo samostatně a iniciativně myslící LIDÉ.

Vzhledem k tomu, že k datům máte přístup pouze Vy, je celý proces zcela anonymní (nevzbuzuje emoce v kolektivu), ale zároveň motivující.

Vyzkoušejte si verzi LITE v našem testovacím programu ZDARMA. Zvolte si jednu ze 3 možností vyzkoušení ZDARMA.

FREE – námi připravená struktura ( 3 úrovně, 3 komp.modely, 10 osob )

USER – vyberte si svou strukturu a naplňte ji reálnými jmény

CLIENT – na přání Vám vytvoříme zkušební strukturu

varianta MIDDLE
 • moduly CÍLE, KOMPETENČNÍ MODELY
 • neomezený počet instalací
 • autohodnocení zaměstnanců
 • hodnocení 360
 • 96,- Kč/měsíčně x PZ
 • PZ = počet zaměstnanců

Varianta proHR – MIDDLE obsahuje kromě základního modulu CÍLE-ÚKOLY také modul KOMPETENČNÍ MODELY.

Kompetenční model (anglicky Competence model) popisují všechny kompetence, tedy vlastnosti, kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů zaměstnance.

Všechny tyto vlastnosti můžete pohodlně sledovat a hodnotit právě po instalaci modulu Kompetenční modely. Hodnocení jednotlivých kompetencí je nastaveno na čtyř bodovou stupnici. Jejich přehledy najdete v přehledné tabulce pro každého zaměstnance a navíc také v grafu rozděleném podle způsobu hodnocení.

Nemáte kompetenční modely? NIC SE NEDĚJE. Vyberte si některý z našich nebo nás kontaktujte a my Vám je pomůžeme vytvořit přímo pro Vás.

Vyzkoušejte si verzi MIDDLE v našem testovacím programu ZDARMA. Zvolte si jednu ze 3 možností vyzkoušení ZDARMA.

FREE – námi připravená struktura ( 3 úrovně, 3 komp.modely, 10 osob )

USER – vyberte si svou strukturu a naplňte ji reálnými jmény

CLIENT – na přání Vám vytvoříme zkušební strukturu

varianta PROFI
 • moduly CÍLE, KOMPETENČNÍ MODELY, ROZVOJOVÉ PLÁNY
 • neomezený počet instalací
 • autohodnocení zaměstnanců
 • hodnocení 360
 • 120,- Kč/měsíčně x PZ
 • PZ = počet zaměstnanců

ProHR – PROFI je variantou pro zcela komplexní řízení práce s lidskými zdroji na všech řídících úrovních. Představuje ucelený proces práce s kolektivem od definice organizační struktury přes zadání kompetenčních modelů, stanovení cílů jednotlivým  zaměstnancům, vytvoření rozvojových plánů na základě požadavků na edukaci a vzdělávání jednotlivých zaměstnanců podle přiřazení kompetenčních modelů.

Umožňuje nejen sledovat chování kolektivu, ale díky modulu ROZVOJOVÉ PLÁNY také efektivně a hospodárně řídit proces vzdělávání sledovaných osob. Nastavením potřebných rozvojových aktivit, školení a pravidelného vzdělávání, budete vždy včas upozorněni na okamžik, kdy je potřebné tyto služby zabezpečit a pro které zaměstnance.

PŘÍKLAD Z PRAXE: modul rozvojové plány výrazně zjednodušil zdravotnickým zařízením sledování atestací lékařů.

ProHR – PROFI představuje absolutní špičku v procesech Human Resources.

Vyzkoušejte si verzi PROFI v našem testovacím programu ZDARMA. Zvolte si jednu ze 3 možností vyzkoušení ZDARMA.

FREE – námi připravená struktura ( 3 úrovně, 3 komp.modely, 10 osob )

USER – vyberte si svou strukturu a naplňte ji reálnými jmény

CLIENT – na přání Vám vytvoříme zkušební strukturu

Nedílnou součástí verzí MIDDLE a PROFI  je možnost AUTOHODNOCENÍ každého zaměstnance a modul HODNOCENÍ 360.

Do proHR vložíte organizační strukturu kolektivu zaměstnanců, jejich kompetenční modely a stanovíte jim cíle, které mají plnit.  Pro každého zaměstnance můžete naplánovat  pravidelné hodnocením jeho nadřízeným a zároveň také můžete stanovit podmínku jeho vlastního autohodnocení.

Poté už jen sledujete jak se Váš kolektiv chová a vyvíjí. Odhalíte jeho slabiny stejně jako slabiny jednotlivých jeho subjektů. Máte možnost ihned reagovat na výkyvy a přijímat tak preventivní opatření. Velkou výhodou systému proHR je také jeho možnost naplánovat jednotlivým zaměstnancům pravidelná a potřebná školení, stejně jako možnost jim stanovit dlouhodobé cíle. Systém proHR v sobě také zahrnuje funkcionalitu HODNOCENÍ 360, která se dnes stává bezkonkurenčně  nejpotřebnějším parametrem pro komplexní sledování a hodnocení pracovních kolektivů. To vše dokáže proHR - jednoduché a přehledné hodnocení zaměstnanců. A navíc ONLINE a vždy přístupné.

 

 • ProHR se poskytuje s časově neomezenou licencí.
 • ProHR rozesílá automatická upozornění (hodnotiteli i hodnocenému) o nutnosti provést hodnocení dané osoby.
 • ProHR sám vytváří formuláře nezbytné na hodnocení úrovně kompetencí jednotlivých zaměstnanců.
 • ProHR sleduje rozvoj kompetencí v závislosti na absolvovaných kurzech, školeních a dalších rozvojových aktivitách.
 • ProHR dokáže zabezpečit data tak, aby bylo možno nahlédnout do portálu pouze osobám, které mají příslušné oprávnění.
  • Ředitel / majitel společnosti, popř. personalista, vidí hodnocení všech zaměstnanců
  • Obchodní ředitel vidí pouze své podřízené obchodní zástupce
  • Obchodní zástupce vidí pouze své hodnocení

 

Jste rozhodnuti? Přidáte se i Vy k rodině uživatelů proHR? Kontaktujte nás telefonicky, emailem, formulářem a zbytek ponechte na nás. 

Formulář pro nezávaznou poptávku

Odeslání formuláře není právně závazným aktem ve smyslu zákona a není považováno za příslib uzavření obchodní smlouvy.

Ať už jste si vybrali kteroukoli s nám nabízených verzí proHR, je před Vámi poslední krok.

Zavolejte, napište email nebo vyplňte krátký formulář a naše obchodní oddělení Vás bude v co nejkratší době kontaktovat.

Následně s Vámi sjednají konkrétní podmínky "šité na míru" právě pro VÁS.

607 888 494

 

Věnujte nám 30 minut a my Vám osobně představíme proHR.

Kontaktujte nás ke sjednání osobní schůzky nebo jen telefonického rozhovoru.

Nebo zavolejte kdykoli: 607 888 494

proHR pomáhá

SODEXO věnuje maximální péči vyhodnocování chování svých zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům, ale také vztahů v zaměstnaneckém kolektivu. Právě v této oblasti využíváme proHR. Od začátku je naše spolupráce postavena na vzájemně výhodném předávání zkušeností a poznatků z praxe, které společnost proHR leaders s.r.o. zapracovala do proHR. V současné době hodnotíme v proHR více než stovku našich zaměstnanců z klíčových segmentů služeb poskytovaných společností SODEXO.

Jan Tlustoš – SODEXO