profesionální hodnocení zaměstnanců

ProHR je systém komplexního online hodnocení zaměstnanců podle kompetencí (znalostí, schopností a dovedností) nebo jiných pozorovatelných chování.

Implementací proHR získáte účinný nástroj pro měření, řízení a rozvoj lidských zdrojů a zvyšování výkonnosti Vašich zaměstnanců a pracovních týmů.

Do proHR vložíte organizační strukturu kolektivu zaměstnanců, jejich kompetenční modely a stanovíte jim cíle, které mají plnit.

Pro každého zaměstnance můžete naplánovat  pravidelné hodnocením jeho nadřízeným a zároveň také můžete stanovit podmínku jeho vlastního sebehodnocení.

Máte možnost ihned reagovat na výkyvy a přijímat tak preventivní opatření.

Nechceme po Vás, abyste své HR systémy přizpůsobili proHR.

ProHR, se díky své otevřené architektuře, přizpůsobí Vám!

c

Převodový můstek

Díky otevřené architektuře dokážeme pomocí převodního můstku připojit proHR ke každému informačnímu a personálnímu systému.

Všechny změny ve Vaší  databázi jsou tak automaticky převedeny do proHR.

Pět modulů proHR  pět cest k výkonnosti

Hodnocení podle kompetencí

Pomocí hodnocení podle Kompetenčních modelů a pozorovatelného chování zjistíte zda Vaši podřízení rostou nebo stagnují. U každého plánovaného hodnocení můžete nastavit podmínku sebehodnocení zaměstnance.

Již při zadávání struktury Vašeho týmu do proHR můžete přiřadit jednotlivým zaměstnancům kompetenční modely (KM) odpovídající jejich pracovnímu zařazení.

Z takto zadaných KM pak logicky vyplývá také jejich hodnocení. Systém proHR umožňuje hodnotit plnění kompetencí v rámci zadaného KM vícestupňovou stupnicí, jejíž rozpětí si sami zvolíte.

KPI/Cíle

Zadáním konkrétních cílů jednotlivým členům Vašeho kolektivu získáváte nástroj, který Vám pomůže hodnotit a sledovat jejich aktivitu a celkový přístup k plnění zadaných úkolů. Modul Vám umožňuje zadávat cíle dlouhodobého i krátkodobého charakteru, sledovat jejich postupné plnění a v konečném hodnocení za určený časový úsek tak získat přehled iniciativy jednotlivých členů Vašeho týmu.
Cíle zadané konkrétním osobám lze “delegovat” tzn., že Váš podřízený může jemu zadaný cíl – úkol přenést celý nebo částečně na své podřízené.

h

Hodnocení 360

Tento způsob hodnocení, kdy podřízení pracovníci hodnotí také své přímé nadřízené přináší vrcholovým manažerům  dokonalý přehled o způsobů řízení kolektivu a následnou zpětnou vazbu vznikající mezi podřízenými pracovníky a jejich vedením.

Jeho využitím získáte unikátní informace o tom jak vaši přímí podřízení vedoucí pracovníci své kolektivy řídí z pohledu jejich podřízených.

ProHR obsahuje zcela unikátní možnost anonymizace celého procesu hodnocení 360, která je absolutní a nepřipouští žádné pochyby o objektivitě hodnocení.

h

Ankety a referenda

Zajímá Vás co si Vaši zaměstnanci myslí o připravovaných změnách? Zajímá Vás jak budou reagovat na změny v chodu společnosti? Chcete se jich zeptat na jejich názor?
Chcete jim nabídnout benefit a nevíte zda o něj budou mít zájem?

Rozvojové plány

Nastavením a definicí Rozvojových plánů vztahujících se k jednotlivým kompetenčním modelům se již nikdy nemusíte bát, že Vám unikne povinné vzdělávání Vašich podřízených a zároveň se Vám zcela automaticky zobrazují zaměstnanci, kteří určitou rozvojovou aktivitu nutně potřebují.

proHR v obrázcích

Vyberte si i Vy způsob jakým budete proHR používat.

ON PREMISE

Systém proHR je nainstalován na Vašem firemním serveru.

Požadované technické podmínky instalace.

 • Minimální HW požadavky: CPU 2x jádro, RAM 4 GB, HDD 50 GB
 • SW požadavky: OS Debian 7.x (minimální instalace +SSH)

CLOUD

ProHR najdete jej na adrese: zákazník.prohrcloud.com.

Co potřebujeme od zákazníka?

 • organizační schéma Vaší firmy nebo organizace  včetně názvu funkcí
 • jména všech osob, která jsou součástí organizačního schématu

Stanovení klientské ceny.

Samotný výpočet ceny proHR je závislý především na tom, zda zvolíte řešení ON-PREMISE (umístění na serverech klienta) nebo řešení CLOUDOVÉ.

Základní informací pro stanovení konečné ceny je pak počet instalací, nebol-li počet uživatelských účtů v systému proHR. K takto stanovené základní ceně jsou pak dopočítány doplňkové služby, které si zákazník v souvislosti s instalací bude přát. Stanovení výsledné ceny, kterou tak zaplatíte je pouze ve Vašich rukou.

Pro Vaši představu uvádíme, že cena hodnocení jednoho zaměstnance za měsíc je nižší než cena stravenky!

Doplňkové služby.

Ceny doplňkových služeb jsou stanovovány dohodou v závislosti na rozsahu prací.

 • Grafické úpravy, implementace loga zákazníka do celé aplikace.
 • Uživatelské úpravy aplikace proHR.
 • „Zmrazení“ dat v období mezi hodnoceními.
 • Import datového souboru uživatelů.
 • Manuální vložení dat zákazníka.
 • Vložení kompetenčních modelů zákazníka.
 • Školení uživatelů. *

* v rozsahu 4 hodin včetně názorného předvedení vkládání hodnocení, KPI, testů

Máte zájem o další nezávazné informace?

Volejte 607 888 494

Aplikáciu proHR dokážeme dodať v kompletnej slovenskej mutácii, vrátane všetkých tlačových výstupov.

Nejvýznamnější reference.

Město Nový Jičín

SODEXO

SODEXO věnuje maximální péči vyhodnocování chování svých zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům, ale také vztahů v zaměstnaneckém kolektivu. Právě v této oblasti využíváme proHR. Od začátku je naše spolupráce postavena na vzájemně výhodném předávání zkušeností a poznatků z praxe, které společnost proHR leaders s.r.o. zapracovala do proHR. V současné době hodnotíme v proHR více než stovku našich zaměstnanců z klíčových segmentů služeb poskytovaných společností SODEXO.
Jan Tlustoš , SODEXO

MAKRO-METRO

Aplikaci proHR pro hodnocení zaměstnanců využívají naši manažeři pro hodnocení svých podřízených – obchodních zástupců přímo v terénu a hodnotí celý průběh jednání se zákazníkem. K implementaci aplikace jsme se rozhodli ze dvou důvodů: i. Uchovávání veškerých informací o činnosti obchodních zástupců v terénu a tím efektivnější předávání informací v případě změny na manažerské pozici, ii. Díky online aplikaci jsme odešli od papírové formy a hodnocení jsme tím zjednodušili, zpřesnili a zprůhlednili. V rámci jednoho hodnocení jsou sledovány klíčové kompetence obchodního zástupce u 5 zákazníků. Díky aplikaci proHR a možnosti využití hodnocení online, pomocí iPadu, jsme také  zefektivnili prezentaci hodnocení. Během jednoho měsíce takto zpracováváme více než 300 hodnocení. Oceňujeme také HELPDESK, který je součástí implementace proHR ve společnosti MAKRO-METRO a který všechna naše přání požadavky na změny, dokáže zrealizovat ve velmi krátké době.

Antonín Pokorný, Training Advisor

ROSSMANN spol. s r.o.

V roce 2017 se společnost Rossmann spol. s.r.o. rozhodla zavést pravidelné hodnocení zaměstnanců na centrále společnosti, ale také ve svých prodejnách. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost proHR leaders s.r.o. s produktem proHR-hodnocení zaměstnanců. Důvodem byla především flexibilita nabízeného systému, jeho jednoduchost a uživatelský komfort. Společnost proHR leaders s.r.o. implementovala celý systém včetně importu uživatelských dat, nastavení parametrů hodnocení, kompetenčních modelů ve velmi krátkém termínu a bez jakýchkoli problémů.

Co však musíme především vyzvednout je fakt, že po celou dobu naší spolupráce přistupuje k našim požadavkům velmi iniciativně a vychází nám vstříc prakticky okamžitě. 

Uživatelský HELPDESK, který je součástí služeb funguje zcela bezchybně a jsme s ním mimořádně spokojeni. 

Renata Soukupová, Personální ředitelka

proHR leaders s.r.o. Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5

Email: prohr@prohr.one

INFO: +420 607 888 494

Děkujeme Vám za Váš zájem o unikátní systém pro hodnocení zaměstnanců – proHR.

Chápeme, že tak závažné rozhodnutí, jako je zavedení hodnocení zaměstnanců a kolektivů není možné učinit bez vyzkoušení pořizovaného systému. Nabízíme Vám proto možnost vyzkoušení proHR.

Stačí odeslat nezávaznou poptávku. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat a dohodnou s Vámi podrobnosti.